<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29803173729867449\x26blogName\x3dUus-Meremaa\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/\x26vt\x3d-1767951635708339312', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, June 28, 2010

25-27.juuni toimus kõigile 2010/2011 vahetusaastale minevatele VÕPidele ELO ehk eelorientatsioon. Seal räägiti veel viimast korda kõik olulisemad asjad üle. Mida tuleks teha, mida ei tohi teha, mida kaasa võtta jne... Mul oli ülimalt hea meel näha kõiki teisi tulevasi vahetusõpilasi ja avastada, et kõik nad on tõesti väga toredad! Üllatusena tuli mulle see, et ma olengi esimene, kes oma vahetusaastale läheb. Enamus lähevad alles augustis ja nüüd on mul juba minekuni jäänud alla kahe nädala.


Nende päevade ajal sain oma tulevasest NZi koolist kirja. Kool hakkab mul hoopis 19.juuli. Neil on koolivorm, mida on võimalik näha kooli kodulehelt. Seda pean ma kandma pool aastat, sest 13.klassis see enam kohustuslik pole. Kirjas oli veel, et võimalus on käia talvel kooliga mägedes suusatamas ja 12. ning 13.klassile toimub mingisugune balli moodi asi.


0 comments
Thursday, June 10, 2010

Nonii! Nagu kõik korralikud vahetusõpilased üritan minagi blogi kirjutama hakata.

Lähen aastaks vahetusõpilaseks Uus-Meremaale programmi YFU Eesti kaudu. Minu vahetusaasta algab täpselt kuu pärast - 11.juulil. Lennuajad on

11JUL Tallinn – London Gatwick 16.15 – 17.15
11JUL London Gatwick – Dubai 21.15 – 07.05
12JUL Dubai – Christchurch 08.50 – 14.20

Oma vahetuspere sain teada mõne nädala eest. Mul on vahetusema Katrina, vahetusõde Grace (6 aastane) ja vahetusvend Elliott (3 aastane). Nad elavad Christchurchi äärelinnas Beckenhamis.
Koolis hakkan käima 15.juulist Cashmere High Schooli 12.klassis. Jaanuarist peaksin edasi minema 13.klassi, mis on Uus-Meremaa viimane gümnaasiumiklass.

Kuigi äraminekuni on jäänud väga vähe aega ei ole mulle ikka päriselt kohale jõudnud, et ma tõesti juba kuu aja pärast nii kaugele ja nii kauaks lähen. Ilmselt mõistangi ma seda alles lennukile minnes.


2 comments
ABOUT ME

VÕPid 2010/2011

Juss Uus-Meremaal
Merilin Austraalias
Kata Uruguays
Erle USAs
Laura USAs
Joel Kanadas
Jan Belgias
Randon Šveitsis
Britt Šveitsis
Brita Austrias
Anet Saksamaal
Liisi Saksamaal
Laura Norras
Monika Rootsis
ARCHIVES

June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
December 2010
March 2011