<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29803173729867449\x26blogName\x3dUus-Meremaa\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/\x26vt\x3d-1767951635708339312', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, December 20, 2010

Teen üle mitme kuu väikese ülevaate, mis mu elus toimub.
Olen nii natukene üle kuu suvevaheaega nautinud. Kool hakkab taas veebruarist. Jõulutunnet sellise ilmaga nagu siin on ei ole mul tekkinud, kuigi igal pool on jõulukaunistused ja jõulureklaamid.

Eile õhtul kolisin kuuks ajaks sõbranna Brittany juurde. Miks? Sellepärast, et mu hostpere läks kuuks ajaks austraaliasse mu hostema vennale külla. Brittany elab minu majast paari minuti tee kaugusel, seega elan endislt samas linnas ja samas linnaosas.

Jaaa mõned pildid eelnevast neljast kuust, kus ma pole siia sissekandeid teinud.


Aucklandis rugby mängul. NZ - Austraalia. Austraalia võitis.


Auckland - NZi suurim linn


vaade Christchurchile


vahetund koolis


Käisime Anna, Brittany, Vicente ja Lauraga Hamneris, kus on hot poolid.


Ja kauneid jõule kõigile!


0 comments
ABOUT ME

VÕPid 2010/2011

Juss Uus-Meremaal
Merilin Austraalias
Kata Uruguays
Erle USAs
Laura USAs
Joel Kanadas
Jan Belgias
Randon Šveitsis
Britt Šveitsis
Brita Austrias
Anet Saksamaal
Liisi Saksamaal
Laura Norras
Monika Rootsis
ARCHIVES

June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
December 2010
March 2011