<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29803173729867449\x26blogName\x3dUus-Meremaa\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/\x26vt\x3d-1767951635708339312', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, August 15, 2010

Heiheihei!

Eile toimus meie koolil school formal, see on midagi sellist nagu need ameerika filmide promid.
Enne sinna minekut läksime Gloriaga Leonie juurde, et ennast valmis panna ning siis viis ta hostema meid staadioni juurde. Formal pidi toimuma staadioni mingis longue'is, aga piletil öeldud ei olnud, millisest väravast peab sisse minema ja see staadioni ala on tohutu, tegime peaaegu terve ringi peale enne, kui õige ukse üles leidsime. Mina kujutasin ette, et see longue on selline lihtsalt suurem ruum, kus on mingid lauad jms... Tegelt oli hoopis teistsugune.
Kõigepealt, kui sisse läksime olid direktor ja muud tähtsad inimesed kõiki kättpidi tervitamas. Neist mööda minnes tuli garderoobi osa, sealt edasi juba mingisugune baarilett, kust sai jooke võtta (non-alko!), selle vastas olid siuksed kõrgemad lauad baaripukkidega ning nende taga diivanid ning suur aken vaatega staadionile. Sellest kohast edasi tulid 10-kohalised ümmargused lauad, kokku oli neid umbes 50. Ning veel sealt edasi oli tantsusaal ja lava.
20.30 oli õhtusöök ja peale seda esines üks meie kooli bänd. Formali lõpetuseks kuulutati välja õhtu printsess, prints, queen ja king.
Sealt liikusime ära umbes 23 paiku ning läksime ühe tüdruku Amy poole, et afterparty algust oodata. Afterparty toimus klubis Ministry. Neil on siin selline väike tänav igasuguste baaride, pubide ja klubide jaoks. Ministry leidmisega kõikide nende vahelt läks veidi aega, aga üles leidsime. Koht väga suur ei olnud, see on midagi parlamendi esimese korruse taolist. Kuigi ma väga klubi inimene ei ole, oli kogu üritus ja seltskond super!

Mirjam, Leonie (saksa), Gloria (itaalia), Gloria (saksa).


lihtsalt random pilt formalist


vaade staadionile

Vahepeal oleme endale koju saanud merisead, mulle suureks üllatuseks elavad nad väljas suures puuris, ei mõista kuidas neil külm ei ole!


3 comments
ABOUT ME

VÕPid 2010/2011

Juss Uus-Meremaal
Merilin Austraalias
Kata Uruguays
Erle USAs
Laura USAs
Joel Kanadas
Jan Belgias
Randon Šveitsis
Britt Šveitsis
Brita Austrias
Anet Saksamaal
Liisi Saksamaal
Laura Norras
Monika Rootsis
ARCHIVES

June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
December 2010
March 2011