<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29803173729867449\x26blogName\x3dUus-Meremaa\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/\x26vt\x3d-1767951635708339312', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tuesday, August 24, 2010

Tänase päeva veetsime Katrina venna Wayne'i, ta laste ja osade ta laste koolikaaslastega Porters Heightsil lauatades ja suusatades. Mina oleksin sinna heameelega elama jäänud, täpsemalt mäe otsa. Lumi, lumi, lumi ja ülikena!!! Mäe tipus oli silt 1952 meetrit. Seda nähes mõtlesin, et kas ma tõesti olen nii kaugele jõudnud omadega ja kas ma kavatsen sealt üldse elusalt alla saada. Ühe korra oleksin peaaegu mingist väga järsust äärest alla sõitnud, viimasel hetkel suutsin end pikali visata, kuigi laud oli juba üle ääre. Järgmised paar minutit istusin seal ülima shokiga.
Wayne ja ta tütar EmmaKusagil 1 paiku tegime pausi. Sellel ajal, kui ma endale kokat ostmas käisin oli üks kea (endiselt NZi mägipapagoi) mu kinda minema viinud. Hiljem leidsin linnu koos kindaga, mille sisse oli suur auk nokitud 10 autot eemalt. Pärastpoole paariks hetkeks valveta jäetud lauasaabastest tõmmati kahe kea poolt ka tükke välja. Ja minu pakutud apelsini enne ei kõlvanud süüa. Normaalsed linnud!

Viieks olid kõik juba omadega läbi ja hakkasime tagasi kodupoole tulema. Tee peal tegime peatuse Springfieldis. Peale Simpsons Movie väljatulemist kingiti igale maailmas olevale Springfieldi linnale nö. sõõriku monument.


Varasemalt oli see tegelikult kordi suurem olnud0 comments
ABOUT ME

VÕPid 2010/2011

Juss Uus-Meremaal
Merilin Austraalias
Kata Uruguays
Erle USAs
Laura USAs
Joel Kanadas
Jan Belgias
Randon Šveitsis
Britt Šveitsis
Brita Austrias
Anet Saksamaal
Liisi Saksamaal
Laura Norras
Monika Rootsis
ARCHIVES

June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
December 2010
March 2011