<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29803173729867449\x26blogName\x3dUus-Meremaa\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nzmirjam.blogspot.com/\x26vt\x3d-1767951635708339312', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Wednesday, March 2, 2011

Ootamatult on kätte jõudnud märts ja tundub, et võibolla oleks aeg üks blogi sissekanne teha...

Vahepeal olen pere vahetanud. Otsustasin jääda perre, kuhu tulin detsembris, kui mu endine hostpere Austraaliasse läks. Olen perega rohkem, kui rahul.

Hostema: Angela
Hostisa: Rick
Hostõde: Brittany (18)
Hostõde: Monique (16)

Viimane asi, mis siin toimunud on on järjekordne maavärin (22.veebruar 12.51) Magnituudilt oli väiksem, kui septembri oma, aga oli maakoorele lähemal ja kahjustused on palju suuremad. Hetkeseisuga on 160 hukkunut, arvatakse, et see võib tõusta kuni 220ni. Paljud kaotasid kodud, paljud on siiani ilma elektri ja veeta. Meil on kõik korras, maja seisab, elektri saime sama päeva õhtul tagasi ja vesi tuli ka paari päevaga tagasi.

Eelmisel reedel käisime Moniquega vabatahtliku tööd tegemas - aitasime inimestel lahti saada mudast, mis maavärinaga üles tuli. Osades kohtades on see kuni pool meetrit. Ühesõnaga, palju tööd, tulemuseks hea tunne, et midagi said kellegi jaoks ära teha, kuna kodus istudes on väga kasutu tunne + kõik liigesed valutavad.

Muidu on viimane nädal on olnud just mitte väga teguderohke. Kool on suletud ja jääb suletuks vähemalt selle nädala lõpuni kui mitte kauemaks. Enamus kohti on kinni. Paljud inimesed on Christchurchist lahkunud. Loodetavasti hakkab elu taas rohkem elu moodi minema. Uudistes ütles, et linna tagasiehitamine võtab umbes 15 aastat...
Paljud on küsinud, et kas ma nüüd ei tahaks Eestisse tagasi tulla? Ei, ma arvan, et palju hullem oleks olla kõigest sellest eemal ja mitte täpselt teada, mis toimub, sest kõik mu inimesed on ju endiselt siin.

Paar nädalat tagasi sain oma viisale juurde tehtud õpilase tööviisa, mis lubab nädalas 20 tundi töötada. Nüüd vist küll enam suurt lootust tööd saada ei ole, kuna maavärina tõttu on paljud inimesed tööst ilma jäänud, aga saatsin siiski eile ühte supermarketisse taotluse ja kes teab, ehk läheb õnneks.


Christchurchi kesklinnas olev katedraal enne ja pärast maavärinat. See oli Chch sümboliks


0 comments
ABOUT ME

VÕPid 2010/2011

Juss Uus-Meremaal
Merilin Austraalias
Kata Uruguays
Erle USAs
Laura USAs
Joel Kanadas
Jan Belgias
Randon Šveitsis
Britt Šveitsis
Brita Austrias
Anet Saksamaal
Liisi Saksamaal
Laura Norras
Monika Rootsis
ARCHIVES

June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
December 2010
March 2011